สาวเหนือชุดพื้นเมือง สาวเหนือกับชุดพื้นเมือง จะสวยแค่ไหนไปดูกัน

สาวเหนือชุดพื้นเมือง สาวเหนือกับชุดพื้นเมือง จะสวยแค่ไหนไปดูกัน

สาวเหนือชุดพื้นเมือง ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ ผู้หญิง

สาวเหนือชุดพื้นเมือง เป็นเอกลักษณ์ ประจำเมือง มีอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของสาวชาวภาคเหนือ ให้อยู่เนิ่นนาน คงอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ มิให้เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมมากนัก ด้วยภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมา ต่อเนื่องยาว จนถึงปัจจุบัน เกิดความเชื่อที่เรียกว่า มีประวัติศาสตร์ มีที่มาที่ไป มาอย่างยาวนาน ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ เป็นที่รู้จักและ มีผู้คนที่ชื่นชอบ ชื่นชมในความงาม

ของวัฒนธรรม อันสวยงามของ ชาวเมืองเหนือ เป็นดินแดนเจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ตั้งแต่โบราณ เนิ่นนานมาแล้ว ด้วยเหตุที่ว่า ไทย เคยเป็นราชอาณาจักร ที่เจริญรุ่งเรืองใน พุทธศตวรรษที่ 1820 มีการพัฒนาหลายด้าน เช่นการปกครองของไทย การศาสนา และศิลปะต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม เช่นที่หลับที่นอน อาหารการกิน การบวช และการแต่งงาน ชุดพื้นเมืองล้านนา ราคา

ชุดพื้นเมืองภาคเหนือคือ ครอบครุมพื้นที่ 9 จังหวัดได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์ คนไทยภาคเหนือ นำเอาความรู้ วัฒนธรรม ศาสนา และศิลปะกรรม มาจากชนชาติมอญ มาเปลี่ยนแปลง ขยายและพัฒนา ทำให้ภาคเหนือ เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก 

สาวเหนือชุดพื้นเมือง

ชุดพื้นเมืองแฟชั่นประยุกต์ ชุดสวยงามของภาคเหนือ

ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ เป็นตัวแทนของ การเล่าเรื่องอีก รูปแบบหนึ่ง ที่จะสามารถอธิบาย เล่าถึงเรื่องราว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต เรื่องราวที่น่าจดจำ ที่สมัยนี้อาจจะไม่มี ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องราวตามท้องถิ่น ชุดพื้นเมือง ของภาคเหนือ สามารถบอก ให้เรารู้ถึงตำแหน่งพื้นที่

ที่อยู่อาศัย สมัยนั้นเคยมีอะไรบ้าง มีการใช้ชีวิตของผู้คน สมัยก่อนมีรูปแบบยังไง ซึ่งการใช้ชีวิตนี้ มีการบอกเล่าของวัฒธรรมในทุกแง่มุม ทั้งเรื่องของ ทัศนคติ และวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของคนในอดีต รวมทั้งสภาพแวดล้อม สภาพของภูมิประเทศ ชุดพื้นเมืองเชียงราย

รวมทั้ง สภาพภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ และอิทธิพลในรอบด้าน พร้อมสิ่งอื่นๆ อีกมากมายเลย มีความสลับซับซ้อน ซ่อนเรื่อง มักจะยาก แก่การอธิบาย เรื่องราวในอดีต ของผู้คนได้ทั้งหมด แต่เรื่องราว ทั้งหลายเหล่านี้ สามารถถ่ายทอด ออกมาในรูปแบบ ของชุดพื้นเมือง ของภาคเหนือ

ชุดล้านนาโบราณ เล่าเรื่องราวมากมายผ่านชุด

รูปแบบของ ชุดพื้นเมือง ในภาคเหนือ ที่หลายคนเห็น มักจะนึกออกทันที จากการดูหนัง และละครย้อนยุค แนวพรีเรียด เป็นตัวอย่าง ตัวแทนที่ดี ในการบอกเล่าเรื่องราว ของภาคเหนือ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ เป็นเอกลักษณ์ ที่ดีงามให้แก่ ชาติบ้านเมือง ไว้สืบทอด สู่รุ่นลูกหลานไว้ได้ จนถึงในทุกวันนี้ สามารถบอกถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับ คนอื่นๆที่ ไม่ได้เป็นคน ในพื้นที่ได้ด้วย เสื้อคลุมพื้นเมือง

กับการนำเอา ลายจากต่างชาติ ที่เข้ามายังไทย มาดัดแปลงเข้ากัน กับลายของไทย ทำให้เกิดศิลปะ และวัฒนธรรม ที่แตกต่าง กันออกไป แต่ความงดงาม ยังคงอยู่คู่กับชุดพื้นเมือง และให้ทุกคนตระหนัก ถึงถิ่นแท้ รากเหง้าของเรา ความเป็นมา ที่ผ่านมาของชาติไทย

สาวเหนือชุดพื้นเมือง ชุดผ้าพื้นเมือง

สำหรับชุดพื้นเมือง ภาคเหนือนั้น เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมทั้งเสื้อผ้า และหน้าผมที่ชัดเจน ในลายเฉพาะตัว เรียกได้ว่า เมื่อใส่ชุดพื้นเมืองแล้ว จะเป็นผู้หญิงงาม ที่เพียบพร้อม ในเรื่องของการแต่งตัว รูปร่างผิวพรรณ กิริยา ความเป็นกุลสตรี และมีบุคลิกภาพสง่า

ที่สมกับการเป็น แบบอย่างที่ ดีที่สุดคือ การที่หญิงสาวชาวเหนือ ต้องสวมชุดพื้นเมือง มีลักษณะที่เด่นชัด แสดงให้เห็นถึงบุคลิกงามสง่า การเดินหลังตรง ก้าวเดินด้วยความสำรวม และระวังกิริยา มารยาทตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เสียชื่อ ความงามและเอกลักษณ์ ของสาวภาคเหนือ

เวลาที่ต้องออกไปนอกบ้าน การก้าวเดินอย่างช้า และสวยงามพร้อมชุด จะไม่มีการวิ่ง แบบสาวไทย ในยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน การนุ่งผ้าซิ่น ก็ยังบ่งบอกถึง ทุกการก้าวเดิน และท่วงท่าที ของการก้าวเดิน ที่งดงาม เพราะชุดพื้นเมืองที่สาวเหนือ สวมใส่อยู่นั้น เสื้อคลุมพื้นเมืองเหนือ

เป็นการสวมแบบพอดี กับร่างนั้นๆ เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นลักษณะ การใส่ชุดที่ค่อนข้าง จะพอดีกับรูปร่าง ลำพังแค่การเดิน ก็จะทำได้ยาก จึงกลายเป็นจุด ที่มาของการเดิน อย่างสวยสง่า และสำรวมเป็นอย่างมากซึ่งลักษณะแบบนี้ คุณอาจจะเคย พบเจอมาในงานแฟชั่น ที่ถูกจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ไว้

สาวเหนือชุดพื้นเมือง

สาวเหนือชุดพื้นเมือง ชุดผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ

ในส่วนของชุดพื้นเมือง ภาคเหนือนั้น มีลวดลายที่เฉพาะ นิยมใช้สีที่สวยงาม มีการทอที่ขวางสลับกัน หลายเฉดสี โดยเฉพาะ สตรีที่อยู่ในราชสำนัก มักจะใช้สีสันหลากหลาย และสวยงามพิเศษ ต่างจากคนทั่วไป ความพิเศษ ที่ปักด้วยดิ้นทองคำแท้ หรือเงินแท้ ด้วยรูปต่างๆ ตามที่ต้องการ

ส่วนใหญ่ที่ปัก จะเป็นรูปดอกไม้ ซึ่งแต่ละดอกมีความ เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ราคาในปัจจุบันนี้ ก็ค่อนข้างที่จะสูง ซึ่งส่วนใหญ่ ชุดพื้นเมืองเหนือ มักจะทอด้วยไหมคำ มีการเรียงที่สวยงาม และมีความยาวที่ถูกต้อง ตามประเพณี และวัฒธรรมอีกด้วย สตรีชั้นสูงในราชสำนัก

มักจะเลือกชุดที่มี ความโดดเด่น ตั้งแต่หน้าผม จนถึงรองเท้า และต้องมีเครื่องประดับ ที่หรูหราด้วย เช่น กำไลทอง ปิ่นปักผมทอง เครื่องประดับที่ มักจะเน้นสีทอง เมื่อเวลาที่โดนแสง จะเกิดความวิบวับ ระยิบระยับ สวยงามเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การแต่งกายชุดพื้นเมือง

ของทางภาคเหนือ เกิดกลับมานิยมขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในพระราชสำนัก ที่แต่งกายได้อย่างงดงาม ผสมกับการแต่งตัว แบบสมัยใหม่ แต่ยังคงอนุรักษ์ไว้คงเดิม ถือว่าเป็นการดี ที่การแต่งกายชุด พื้นเมืองภาคเหนือ ไม่ได้ครบเครื่อง แบบสมัยก่อน แต่ก็ยังเอาวัฒธรรมเดิม

มาสอดคล้องกับในยุค ปัจจุบันได้อย่างเข้ากัน ซึ่งเวลาเรามองถึง ชุดพื้นเมืองภาคเหนือแล้ว จะสามารถบอกได้ทันที ว่ามาจากไหน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากที่กล่าวมา คนสมัยใหม่ ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้มองข้าม ความเป็นไทย รวมถึงวัฒธรรม ที่มีมาแต่โบราณ @ufabet168v4

*ยังมีการกลับมาใส่ ชุดพื้นเมืองภาคเหนือกันอยู่ เพื่อสืบทอดต่อกันไป สู่รุ่นลูกหลาน อนุรักษ์ความคงเดิมไว้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง ที่ดีเลยทีเดียว*

editor

Related Posts

Read also x